Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Dzień adaptacyjny:
29 września 2017 r. (piątek)

Inauguracja roku:
11 października 2017 r.

Święto Uniwersytetu:
10 marca 2018 r. (sobota)

Semestr zimowy

02.10.2017 - 24.01.2018*
okres zajęć dydaktycznych

23.12.2017 - 02.01.2018
przerwa świąteczna

25.01.2018 - 07.02.2018
sesja egzaminacyjna

08.02.2018 - 11.02.2018
przerwa międzysemestralna

12.02.2018 - 24.02.2018
sesja poprawkowa

W dniu Inauguracji przewidywane są tylko godziny rektorskie.

Semestr letni

12.02.2018 - 13.06.2018*
okres zajęć dydaktycznych

29.03.2018 - 03.04.2018
przerwa świąteczna

30.04.2018 - 04.05.2018
dni wolne od zajęć dydaktycznych

01.06.2018
dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14.06.2018 - 27.06.2018
sesja egzaminacyjna

03.09.2018 - 14.09.2018
sesja poprawkowa

Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim na początku semestru letniego i powinien obejmować dwa dni: czwartek i piątek.

*30 maja 2018 r. (środa) będą odbywały się zajęcia przewidziane planem na czwartek, a w czerwcu 11 (poniedziałek), 12 (wtorek) i 13 (środa) będą odbywały się zajęcia przewidziane planem na piątek, czwartek i piątek, odpowiednio.

.