Nasza uczona wygłosi wykład inauguracyjny na konferencji w Japonii

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nasza uczona wygłosi wykład inauguracyjny na konferencji w Japonii

Tytuł przygotowanego przez dr Jolantę Mizerę-Pietraszko wykładu to: Modelling swarm – Intelligent systems for medical applicatiosns – Modelowanie systemów inteligencji rozproszonej do zastosowań medycznych.

Wykład wygłoszony zostanie na 12. International Conference on Digital Information Management (ICDIM 2017) w Kyushu University, w Fukuoce w Japonii, jaka będzie się odbywać w dniach  12-14 września br.

O co chodzi

Jak tłumaczy dr Mizera – Pietraszko modelowanie systemów inteligencji  rozproszonej jest stosunkowo nowym zagadnieniem będącym przedmiotem intensywnych zainteresowań naukowych.

- W dynamicznie zmieniającym się środowisku systemów inteligencji rozproszonej proces samoistnej organizacji wewnętrznej przybiera prędkość proporcjonalną do nowych okoliczności, jak np. raptowne niebezpieczeństwo ataku z zewnątrz – mówi. - Wzajemne odzwierciedlenie zachowań przez podmioty prowadzi do podejmowania nowych decyzji grupowych, opartych na doświadczeniach z przeszłości, analogicznych lub podobnych scenariuszy do aktualnego. 

W informatyce medycznej jednostki są reprezentowane przez pacjentów, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia: wszystkie te podmioty tworzą klasę obiektów, których zachowania regulują te same zasady.

Wykład inauguracyjny poświęcony zostanie omówieniu metaheurystyk i paradygmatów modelowania systemów inteligencji rozproszonej w odniesieniu do ich zastosowań w obszarach medycznych.

 Wykład odbędzie się 12 września 2017, bezpośrednio po ceremonii otwarcia konferencji.

.