Wzgórze Uniwersyteckie będzie jeszcze piękniejsze

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Wzgórze Uniwersyteckie będzie jeszcze piękniejsze

Projekt realizowany przez UO współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020. Realizacja projektu zakończy się w grudniu br.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności Wzgórza Uniwersyteckiego jako dziedzictwa kulturowego Opola, poprzez przebudowę i zagospodarowanie skarpy przy budynku głównym Uniwersytetu Opolskiego, a także poprawa jego dostępności poprzez udrożnienie ciągu pieszego pomiędzy Wzgórzem a Małym Rynkiem - w ramach projektu przewidziana jest budowa schodów,  zagospodarowanie terenów zielonych, montaż ławek, lamp oświetleniowych, budowa ogrodzenia, budowa przyłącza wody.

Teren objęty projektem jest zlokalizowany w centrum Opola tuż przy Małym Rynku.

Od strony południowo - wschodniej graniczy z murem klasztornym, od strony północno - wschodniej skarpa przylega do terenów przy budynku głównym Uniwersytetu Opolskiego Collegium Maius, od strony północno - zachodniej graniczy ze schodami przed kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej i świętego Wojciecha, a od strony  południowo - zachodniej z ulicą Vaclava Havla. W miejscu obecnej skarpy znajdował się kiedyś budynek pensjonatu Sióstr Szkolnych De Notre Dame.

Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem to około tysiąca. Wartość projektu szacowana jest na prawie 565 tys. zł.  Wkład Funduszy Europejskich to 477 576 zł.

 

.